Изпитна сесия Юли 2014 - предназначена за учениците, записани в самостоятелна форма на обучение и дневна форма на обучение в училището

Курсът съдържа тестовите въпроси за провеждане на изпито по:

ИТ - 6, 9, 10, 11,12 клас, съответно ЗП, ЗИП и ПП,

Информатика ЗП 9 клас

Информатика ЗИП 10 клас

Информатика ПП 12 клас