В тази група може да намерите работата на ученици от среднообразователно училище  СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Пловдив

Курсът съдържа работата на учениците от 4 клас на СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Пловдив

Работата на учениците от СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Пловдив

Курсът представя работата на учениците от СОУ "Свети Седмочисленици" по предмета, свързано с ДОИ за средното училище

Курса съдържа работата на учениците от 7 клас по темите заложени в ДОИ на середното училище.

Учебник: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7 КЛАС

Автор: Виолета Тасева

Допуска се учениците да използват и други учебници и учебни помагала, свързани с изучаваните теми, одобрени от МОН

Този курс е предназначен за учениците от СОУ "Свети Седмочисленици" за подпомагане обучението им по предмета Информатика. Учениците са приети с профил "Информационни технологии" в гимназията

Този курс е предназначен за ученици от 9 клас с профилиращ предмет Информационни технологии