Тази категория курсове е предназначена за студенти на ПУ "Паисий Хилендарски"

За студенти - задочно обучение - Информатика 1 курс на ПУ "Пайсий Хилендарски" ФМИ

Работата на студенти от Приложна математика 2 курс

Курсът представя работите на студенти, избрали редовна форма на обучение по специалността БИТ и Информатика, Математика и информатика, посетили курса Иновационни технологии в обучението.

Следете си оценките от навигационното меню Настройки - оценки в ляво, като влезете с потребителско име и парола. Когато получите задоволителен за вас резултат, приключвате. Крайните оценки ще предам след 15 Декември в учебен отдел.